• dsc_0015.jpg
 • dsc_0035.jpg
 • dsc_0041.jpg
 • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

Regulamin bezpieczeństwa epidemiologicznego na obozie sportowym, organizowanym przez Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego w Ośrodku RAFA w Jarosławcu w terminie 28.06 – 11.07.2020 r.

 1. W obozie mogą brać udział tylko zdrowi uczestnicy. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika rodzice przedstawią przed wejściem do autokaru.
 1. W dniu wyjazdu każdy uczestnik obozu przed wejściem do autokaru będzie miał zmierzoną temperaturę.
 1. W autokarze mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące. Jeden opiekun przypada na 10 uczestników.
 1. Podczas zbiórki przed autokarem wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 1. W autokarze nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 1. Przy każdorazowym wsiadaniu do autokaru, uczestnicy mają obowiązek zdezynfekowania dłoni.
 1. Zakwaterowanie uczestników wypoczynku będzie odbywać się w bezpieczny sposób, grupami, bez

            gromadzenia się w jednym miejscu.

 1. Przed rozpoczęciem turnusu obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 1. Organizator zapewnią odpowiednia liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 1. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry obozu w zakresie obowiązujących procedur epidemiologicznych.
 1. Codziennie rano i wieczorem uczestnicy oraz kadra będzie miała mierzoną temperaturę.
 1. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnie użytkowanych, uczestnicy oraz kadra mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 1. Na posiłki, grupy wraz z wychowawcą wchodzą w odstępach czasowych. Posiłki wydawane są zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanepidu.
 1. Podczas trwania turnusu uczestnicy mają zakaz wpuszczania do pokojów osób z poza grupy.
 1. Obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi.
 1. W razie potrzeby organizator zapewnia całodobową opiekę pielęgniarki oraz szybki kontakt z lekarzem.
 1. Wszelkie wyjścia poza obiekt odbywać się będą pod opieką członka kadry obozu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie aktualnymi wytycznymi.
 1. W razie wystąpienia u uczestnika obozu objawów chorobowych rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego, maksymalnie 12 godzin, odbioru dziecka   z  obozu.
 1. W razie wystąpienia u członka kadry obozu objawów chorobowych organizator zapewnia  odpowiednie zastępstwo.
 1. Realizacja programu:

  -  Na zajęcia sportowe, dzieci przemieszczają się w grupach.

  -  Preferuje się zajęcia na świeżym powietrzu tj. plaża, boiska sportowe przy ośrodku, stadion,

      z zapewnieniem ograniczenia bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi.

  -  Podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

  -  Po zajęciach sportowych urządzenia i sprzęt sportowy, będą dezynfekowane.

  -  W pomieszczeniach zamkniętych zajęcia odbywać się będą z zachowaniem 15 minutowych  odstępów.

Regulamin zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (DU z dnia 29.05.2020)