• dsc_0015.jpg
 • dsc_0035.jpg
 • dsc_0041.jpg
 • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie dzieci do 7 lat

Przystąpienie do egzaminu = 30 pkt. od pierwszego treningu                                        

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

 

9.I Kyu

TAISO -1 zestaw: 5 pompek 10 brzuszków 3 nakrywki

KIHON   w pozycji KibaDachi w miejscu 10 x, piąta i dziesiąta technika Kiai

 1. Oi Zuki
 2. Age Uke
 3. Uchi Uke
 4. Gedan Barai

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Co oznacza nazwa Karate
 4. Prawidłowe zaciskanie pięści
 5. Pozycja Musubi Dachi

Przystąpienie do egzaminu = 30 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                        

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

9.II Kyu

TAISO -1 zestaw: 5 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  w pozycji KibaDachi w miejscu 10 x, piąta i dziesiąta technika Kiai

 1. Oi Zuki
 2. Age Uke
 3. Soto Uke
 4. Uchi Uke
 5. Gedan Barai

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Co oznacza nazwa Karate
 4. Prawidłowe zaciskanie pięści

8.I Kyu

TAISO: 2 zestawy 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę

KATA- Taikyoku Shodan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
  2. Yame
  3. Hidari
  4. Migi

8.II Kyu

TAISO: 2 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON 5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę

KUMITE w sprzęcie ochronnym

KATA – Taykyoku Shodan

ZNACZENIE SŁÓW

1.Hajime
2. Yame
3. Hidari
4. Migi
5. Kto to jest sensei ?

7.I Kyu

TAISO:  3 zestawy 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  3 przejścia hidari i 3 przejścia migi z mawate, trzecia technika Kiai

 1. Oi Zuki
 2. Age Uke
 3. Soto Uke
 4. Uchi Uke
 5. Gedan Barai

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE w sprzęcie ochronnym

KATA- Taikyoku Nidan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
  2. Yame
  3. Hidari
  4. Migi
 2. Kto to jest sensei ?
 3. Kto to jest shihan ?

7.II Kyu

TAISO: 3 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  3 przejścia hidari i 3 przejścia migi z mawate, trzecia technika Kiai

 1. Oi Zuki
 2. Age Uke
 3. Soto Uke
 4. Uchi Uke
 5. Gedan Barai
 6. Mae Geri

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kumite w sprzęcie ochronnym

KATA - Heian Shodan

ZNACZENIE SŁÓW

1.Hajime
2. Yame
3. Hidari
4. Migi
5. Opisać technikę Age Uke
6. Opisać technikę Oi Zuki

6.I Kyu

TAISO: 4 zestawy: 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai

 1. Oi Zuki / GyakuZuki
 2. Age Uke / GyakuZuki
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki
 6. Mae Geri

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Kizami Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE  kumite w sprzęcie ochronnym

KATA - Heian Nidan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
  2. Yame
  3. Hidari
  4. Migi
  5. Opisać technikę Age Uke
  6. Opisać technikę Soto Uke
  7. Opisać technikę Uchi Uke
  8. Opisać technikę Gedan Barai
  9. Opisać technikę Oi Zuki

6.II Kyu

TAISO: 4 zestawy: 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON   2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki
 2. Age Uke / Gyaku Zuki
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki
 6. Shuto Uke
 7. Mae Geri

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Uraken Uchi - uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE  kumite w sprzęcie ochronnym

KATA - Heian Sandan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hidari
  2. Migi
  3. Opisać technikę Age Uke
  4. Opisać technikę Soto Uke
  5. Opisać technikę Uchi Uke
  6. Opisać technikę Gedan Barai
  7. Opisać technikę Oi Zuki
  8. Opisać technikę Mae Geri
  9. Opisać pozycję Zenkutsu Dachi
  10. Liczebniki 1 – 10 po japońsku

                      

Wymagania egzaminacyjne dla ćwiczących w wieku 7 – 13 lat

 

 Przystąpienie do egzaminu – 30 pkt. od pierwszego treningu                                      

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

9’1 Kyu

TAISO -1 zestaw: 5 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi

 9’2 Kyu

TAISO -1 zestaw: 5 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę

KATA -Taikyoku Shodan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi

 Przystąpienie do egzaminu – 30 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                      

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

8’1 Kyu

TAISO: 2 zestawy 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON      5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA - Heian Shodan

TEORIA

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi
 5. Opisać technikę Age Uke
 6. Opisać technikę Soto Uke
 7. Opisać technikę Uchi Uke
 8. Opisać technikę Gedan Barai
 9. Opisać technikę Oi Zuki
 10. Liczebniki 1 – 10 po japońsku

 8’2 Kyu

TAISO: 2 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON      5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA - Heian Shodan

TEORIA

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi
 5. Opisać technikę Age Uke
 6. Opisać technikę Soto Uke
 7. Opisać technikę Uchi Uke
 8. Opisać technikę Gedan Barai
 9. Opisać technikę Oi Zuki
 10. Liczebniki 1 – 10 po japońsku

7’1 Kyu

TAISO: 3 zestawy 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       3 przejścia hidari i 3 przejścia migi z mawate, trzecia technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 6. Shuto Uke w pozycji Kokutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Uraken Uchi - uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Kizami Mae Geri/Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Yoko Geri Kekomi - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Mawashi Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Nidan

TEORIA

 1.   Hidari
 2. Migi
 3. Opisać technikę Age Uke
 4. Opisać technikę Soto Uke
 5. Opisać technikę Uchi Uke
 6. Opisać technikę Gedan Barai
 7. Opisać technikę Oi Zuki
 8. Opisać technikę Shuto Uke
 9. Opisać technikę Mae Geri
 10. Opisać pozycję Kokutsu Dachi
 11. Opisać pozycję Zenkutsu Dachi

 

7’2 Kyu

TAISO: 3 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       3 przejścia hidari i 3 przejścia migi z mawate, trzecia technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 6. Shuto Uke w pozycji Kokutsu Dachi
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Uraken Uchi - uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Kizami Mae Geri/Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Yoko Geri Kekomi - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Mawashi Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Nidan

TEORIA

 1.  Hidari
 2. Migi
 3. Opisać technikę Age Uke
 4. Opisać technikę Soto Uke
 5. Opisać technikę Uchi Uke
 6. Opisać technikę Gedan Barai
 7. Opisać technikę Oi Zuki
 8. Opisać technikę Shuto Uke
 9. Opisać technikę Mae Geri
 10. Opisać pozycję Kokutsu Dachi
 11. Opisać pozycję Zenkutsu Dachi

 Przystąpienie do egzaminu – 40 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                        

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

6’1 Kyu

TAISO: 4 zestawy 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON    2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite

Tarcza

 1. Sanbon Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Shuto Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Empi Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 4. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Kizami Mae Geri / Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Yoko Geri Keage - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 7. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 8. Mawashi Geri- kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Sandan

TEORIA

 1. Jodan
 2. Chudan
 3. Gedan
 4. Obi
 5. Karate Gi
 6. Pokazać: Seiken, Shuto
 7. Kto to jest Sensei ?
 8. Kto to jest Sepami ?
 9. Kto to jest Shihan ?

10.Co oznacza nazwa karate?

6’2 Kyu

TAISO: 4 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON    2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Sanbon Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Shuto Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Empi Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 4. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Kizami Mae Geri / Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Yoko Geri Keage - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 7. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 8. Mawashi Geri- kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Sandan

TEORIA

 1. Jodan
 2. Chudan
 3. Gedan
 4. Obi
 5. Karate Gi
 6. Pokazać: Seiken, Shuto
 7. Kto to jest Sensei ?
 8. Kto to jest Sepami ?
 9. Kto to jest Shihan ?

10.Co oznacza nazwa karate?

5’1 Kyu

TAISO: 5 zestawów 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Yodan

TEORIA

 1. Kim był Gichin Funakoshi + data urodzenia i śmierci.
 2. Opisać trzy podstawowe pozycje Zen Kutsu Dachi, Ko Kutsu Dachi, Kiba Dachi
 3. Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito.
 4. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 5. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi

 

5’2 Kyu

TAISO: 5 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Yodan

TEORIA

 1. Kim był Gichin Funakoshi + data urodzenia i śmierci.
 2. Opisać trzy podstawowe pozycje Zen Kutsu Dachi, Ko Kutsu Dachi, Kiba Dachi
 3. Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito.
 4. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 5. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi

4’1 Kyu

TAISO: 6 zestawów 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Ura Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarcz

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Mawashi Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Godan

OPISAĆ TECHNIKI

 1. Opisać technikę Mae Geri
 2. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi
 3. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 4. Opisać technikę Mawashi Geri
 5. Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 6. Opisać technikę Ushiro Geri
 7. Opisać technikę Hiza Geri

4’2 Kyu

TAISO: 6 zestawów 10 pompek 15 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Ura Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Mawashi Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Godan

OPISAĆ TECHNIKI

 1. Opisać technikę Mae Geri
 2. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi
 3. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 4. Opisać technikę Mawashi Geri
 5. Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 6. Opisać technikę Ushiro Geri
 7. Opisać technikę Hiza Geri

Przystąpienie do egzaminu – 50 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                       

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

3’1 Kyu

TAISO: 7 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA-Tekki Shodan

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

OPISAĆ TECHNIKI

 1.  Opisać kombinację technik Ren Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Soto Uke / Gyaku Zuki
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kokutsu Dachi
 4. Opisać technikę Mae Geri
 5. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi 6.  Opisać technikę Yoko Geri Keage
 6.  Opisać technikę Mawashi Geri 8.  Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 7.  Opisać technikę Ushiro Geri
 8. Opisać technikę Hiza Geri

2’1 Kyu

TAISO: 8 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywek

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA-Bassai Dai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

TEORIA

 1.  Opisać kombinację technik Sanbon Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Shuto Uke / Gyaku Nukite
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kiba Dachi / Zenkutsu Dachi
 4. Opisać technikę Mae Geri
 5.  Opisać technikę Yoko Geri Kekomi6.  Opisać technikę Yoko Geri Keage
 6.  Opisać technikę Mawashi Geri 8.  Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 7.  Opisać technikę Ushiro Geri
 8. Życiorys Gichin Funakoshi'ego

1’1 Kyu

TAISO: 9 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywek

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Sanbon Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 6. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 10. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 11. Shiho Geri - 2 x hidari i migi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 8. atak Ushiro Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA- wszystkie kata Heian, Tekki Shodan, Bassai Dai i Kanku Dai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

TEORIA

 1.  Opisać kombinację technik Sanbon Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Shuto Uke / Gyaku Nukite
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kiba Dachi / Zenkutsu Dachi
 4. Opisać kombinację technik Kizami Mae Geri / Mae Geri
 5.  Opisać technikę Yoko Geri Kekomi / Yoko Geri Keage
 6.  Liczebniki 1 – 100 po japońsku
 7.  Pokazać i podać nazwy japońskie 10 części ciała, którymi wykonujemy uderzenia
 8.  Podstawowe wiadomości dotyczące klubu, w którym ćwiczy egzaminowany.                  
 9.  Historia Karate

Wymagania egzaminacyjne dla ćwiczących powyżej 14 roku życia

 Przystąpienie do egzaminu – 30 pkt. od pierwszego treningu                                      

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

 9 Kyu

TAISO: 1 zestaw 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KATA -Taikyoku Shodan

ZNACZENIE SŁÓW

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi

 Przystąpienie do egzaminu – 30 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                      

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

 8 Kyu

TAISO: 2  zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON      5 przejść, piąta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA - Heian Shodan

TEORIA

 1. Hajime
 2. Yame
 3. Hidari
 4. Migi
 5. Opisać technikę Age Uke
 6. Opisać technikę Soto Uke
 7. Opisać technikę Uchi Uke
 8. Opisać technikę Gedan Barai
 9. Opisać technikę Oi Zuki
 10. Liczebniki 1 – 10 po japońsku

7 Kyu

TAISO:  3 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON       3 przejścia hidari i 3 przejścia migi z mawate, trzecia technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Soto Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Gedan Barai / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 6. Shuto Uke  w pozycji Kokutsu Dachi
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Uraken Uchi - uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Kizami Mae Geri/Mae Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Yoko Geri Kekomi - kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Mawashi Geri - kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Nidan

TEORIA

 1.  Hidari
 2. Migi
 3. Opisać technikę Age Uke
 4. Opisać technikę Soto Uke
 5. Opisać technikę Uchi Uke
 6. Opisać technikę Gedan Barai
 7. Opisać technikę Oi Zuki
 8. Opisać technikę Shuto Uke
 9. Opisać technikę Mae Geri
 10. Opisać pozycję Kokutsu Dachi
 11. Opisać pozycję Zenkutsu Dachi

 Przystąpienie do egzaminu – 40 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                        

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

6 Kyu

TAISO:  4 zestawy 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON    2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Sanbon Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Shuto Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Empi Uchi - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 4. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Kizami Mae Geri / Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Yoko Geri Keage - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 7. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 8. Mawashi Geri- kopnięcie hidari i migi w tarczę

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Sandan

TEORIA

 1. Jodan
 2. Chudan
 3. Gedan
 4. Obi
 5. Karate Gi
 6. Pokazać: Seiken, Shuto
 7. Kto to jest Sensei ?
 8. Kto to jest Sepami ?

9.Kto to jest Shihan ?

10.Co oznacza nazwa karate?

5 Kyu

TAISO:  5 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Ura Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Yodan

TEORIA

 1. Kim był Gichin Funakoshi + data urodzenia i śmierci.
 2. Opisać trzy podstawowe pozycje Zen Kutsu Dachi, Ko Kutsu Dachi, Kiba Dachi
 3. Pokazać i podać polskie nazwy: Seiken, Uraken, Chusoku, Nukite, Shuto, Haito.
 4. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 5. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi

4 Kyu

TAISO:  6 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage w pozycji Zenkutsu Dachi

Tarcza

 1. Oi Zuki - 2 x uderzenie hidari i migi w tarczę
 2. Mae Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 3. Yoko Geri Kekomi - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 4. Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 5. Ura Mawashi Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę
 6. Ushiro Geri - 2 x kopnięcie hidari i migi w tarczę

Parami 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 4. atak Mawashi Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

KATA-Heian Godan

OPISAĆ TECHNIKI

 1. Opisać technikę Mae Geri
 2. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi
 3. Opisać technikę Yoko Geri Keage
 4. Opisać technikę Mawashi Geri
 5. Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 6. Opisać technikę Ushiro Geri
 7. Opisać technikę Hiza Geri

Przystąpienie do egzaminu – 50 pkt. od poprzedniego egzaminu.                                                                                       

( 1 pkt. = 1 godzina treningowa potwierdzona przez instruktora prowadzącego)

3 Kyu

TAISO:  7 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 3 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Keage w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA-Tekki Shodan

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

OPISAĆ TECHNIKI

 1.  Opisać kombinację technik Ren Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Soto Uke / Gyaku Zuki
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kokutsu Dachi
 4. Opisać technikę Mae Geri
 5. Opisać technikę Yoko Geri Kekomi 6.  Opisać technikę Yoko Geri Keage
 6.  Opisać technikę Mawashi Geri 8.  Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 7.  Opisać technikę Ushiro Geri
 8. Opisać technikę Hiza Geri

2 Kyu

TAISO:  8 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywek

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 5. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 6. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 7. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA-Bassai Dai

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

TEORIA

 1.  Opisać kombinację technik Sanbon Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Shuto Uke / Gyaku Nukite
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kiba Dachi / Zenkutsu Dachi
 4. Opisać technikę Mae Geri
 5.  Opisać technikę Yoko Geri Kekomi6.  Opisać technikę Yoko Geri Keage
 6.  Opisać technikę Mawashi Geri 8.  Opisać technikę Ura Mawashi Geri
 7.  Opisać technikę Ushiro Geri
 8. Życiorys Gichin Funakoshi'ego

1 Kyu

TAISO:  9 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywek

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Sanbon Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 6. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 10. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 11. Shiho Geri - 2 x hidari i migi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 8. atak Ushiro Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA- wszystkie kata Heian, Tekki Shodan, Bassai Dai i Kanku Dai + bunkai kata

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

TEORIA

 1.  Opisać kombinację technik Sanbon Zuki
 2.  Opisać kombinację technik Shuto Uke / Gyaku Nukite
 3.  Opisać kombinację pozycji Zenkutsu Dachi / Kiba Dachi / Zenkutsu Dachi
 4. Opisać kombinację technik Kizami Mae Geri / Mae Geri
 5.  Opisać technikę Yoko Geri Kekomi / Yoko Geri Keage
 6.  Liczebniki 1 – 100 po japońsku
 7.  Pokazać i podać nazwy japońskie 10 części ciała, którymi wykonujemy uderzenia
 8.  Podstawowe wiadomości dotyczące klubu, w którym ćwiczy egzaminowany.                  
 9.  Historia Karate

 

 

Wymagania egzaminacyjne na stopnie mistrzowskie

 

       1 pkt. = 1 godzina treningowa, potwierdzona przez instruktora prowadzącego.

                                  od 1 kyu       do I Dan               100 pkt.

                                  od I Dan       do II Dan             150 pkt.

                                  od II Dan     do III Dan            200 pkt.

                                  od III Dan   do IV Dan              300 pkt.

                                  od IV Dan   do V Dan                400 pkt.

 

I Dan

TAISO:  10 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywki

KIHON:  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Sanbon Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 6. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 10. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 11. Shiho Empi Uchi - 2 x hidari i migi
 12. Shiho Geri - 2 x hidari i migi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak Oi Zuki Jodan / blok Age Ude Uke
 2. atak Oi Zuki Chudan / blok Soto Ude Uke
 3. atak Mawashi Zuki Jodan / blok Uchi Uke lub Shuto Uke
 4. atak Mae Geri Chudan / blok Gedan Barai
 5. atak Yoko Geri Chudan / blok Gedan Barai
 6. atak Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 7. atak Ura Mawashi Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny
 8. atak Ushiro Geri Jodan lub Chudan / blok dowolny

KATA - wszystkie kata Heian, Tekki Shodan, Bassai Dai i Kanku Dai + bunkai kata

Układ własny - minimym 5 kombinacji po minimum 3 techniki

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

 

II Dan

TAISO:  12 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Oi Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 2. Sanbon Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 3. Age Uke / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 4. Uchi Uke / Kizami Zuki / Gyaku Zuki w pozycji Zenkutsu Dachi
 5. Soto Uke / Kizami Uraken Uchi / Gyaku Zuki
 6. Shuto Uke / Kizami Mae Geri / Gyaku Nukite
 7. Mae Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 8. Yoko Geri Kekomi w pozycji Zenkutsu Dachi
 9. Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 10. Ura Mawashi Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 11. Ushiro Geri w pozycji Zenkutsu Dachi
 12. Shiho Empi Uchi - 2 x hidari i migi
 13. Shiho Geri - 2 x hidari i migi

Z partnerem : 5 przejść w Zenkutsu Dachi, po 5 bloku kontratak Gyaku Zuki

 1. atak ręczny dowolny / blok dowolny
 2. atak ręczny dowolny / blok dowolny
 3. atak nożny dowolny / blok dowolny
 4. atak nożny dowolny / blok dowolny

KATA :   Kanku Dai, Jion,, Enpi, Gojiushicho Sho +   bunkai

Układ własny - minimym 5 kombinacji po minimum 4 techniki

KUMITE   kontaktowe w stroju ochronnym

 

III Dan

TAISO:   14 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Sanbon Zuki / Empi
 2. Ren Zuki / Uraken Uchi
 3. Mae Geri / Yoko Geri / Ushiro Geri /
 4. Mawashi Geri / Gyaku Zuki
 5. Ura Mawashi Geri / Ushiro Geri / Yoko Geri kekomi
 6. Shiho Empi Uchi
 7. Shiho Geri

parami kihon ippon kumite

        1. atak dowolny / blok i kontratak dowolny

        2. atak dowolny / blok i kontratak dowolny

        3. atak dowolny / blok i kontratak dowolny

        4. atak dowolny / blok i kontratak dowolny

KATA : Gojushiho Sho, Nijushiho +   bunkai

Układ własny - minimym 5 kombinacji po minimum 5 technik

KUMITE   Jiyu Kumite w sprzęcie ochronnym

 

IV Dan

TAISO:  16 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywki

KIHON  2 razy hidari i 2 razy migi w układzie shiho, czwarta technika Kiai   

 1. Sanbon Zuki / Empi
 2. Ren Zuki / Uraken Uchi
 3. Mae Geri / Yoko Geri / Ushiro Geri
 4. Mae Geri/ Mawashi Geri
 5. Mawashi Geri / Gyaku Zuki
 6. Ura Mawashi Geri / Ushiro Geri / Yoko Geri kekomi
 7. Ushiro Geri / Mae Geri
 8. Shiho Empi Uchi
 9. Shiho Geri

parami kihon ippon kumite

        1. atak dowolny / blok i kontratak dowolny

        2. atak dowolny, inny niż poprzedni / blok i kontratak dowolny

        3. atak dowolny, inny niż poprzednie / blok i kontratak dowolny

        4. atak dowolny, inny niż poprzednie / blok i kontratak dowolny

        5. atak dowolny, inny niż poprzednie / blok i kontratak dowolny

KATA : Gojushiho Sho, Nijushiho, Unsu, + 1 do wyboru (Sochin lub Chinte) +   bunkai

Układ własny - minimym 6 kombinacji po minimum 5 technik

KUMITE   Jiyu Kumite w sprzęcie ochronnym

 

V Dan

TAISO:  18 zestawów 10 pompek 20 brzuszków 5 nakrywki 

KIHON  

W pozycji Zenkutsu Dachi

 1. Shiho Gyaku Zuki – 2 x hidari i migi
 2. Shiho Uraken Uchi – 2 x hidari i migi
 3. Shiho Empi Uchi – 2 x hidari i migi
 4. Shiho Geri – 2 x hidari i migi

Tarcza

 1. Mae Geri – 2 x hidari i migi
 2. Yoko Geri Kekomi – 2 x hidari i migi
 3. Mawshi Geri – 2 x hidari i migi
 4. Mawashi Geri Chudan/Jodan tą sama nogą – 2 x hidari i migi
 5. Ura Mawashi Geri – 2 x hidari i migi
 6. Ushiro Geri­ – 2 x hidari i migi

KATA :

wszystkie kata Heian oraz Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai Dai, Bassai Sho, Kanku Dai, Kanku Sho, Enpi, Hangetsu, Gankaku, Jiin, Jion, Jitte, Meikyo, Wankan, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Nijushiho, Unsu, Sochin, Chinte +   bunkai

Układ własny - minimym 7 kombinacji po minimum 5 technik

KUMITE   Jiyu Kumite w sprzęcie ochronnym