• dsc_0015.jpg
  • dsc_0035.jpg
  • dsc_0041.jpg
  • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

Karate dotarło do Polski w chwili, gdy w Europie zaczęła zanikać pierwsza fascynacja wschodnimi sztukami walki. Przez kilka lat trenowano w nielicznych grupach, a brak instrukatorów z chociaż podstawowymi uniejętnościami spowodował, że wiedzę na temat karate czerpano z gazet lub drogich książek wydawanych za Zachodzie. Dopiero w latach siedemdziesiątych nastąpiły wyraźne zmiany. W ramach innych organizacji jak AZS, TKKF itp. zaczęły powstawać sekcje karate.

Od 1972 roku w Warszawie przy AZS Szkoły Głównej Planowania i Statystyki istnieje samodzielna sekcja karate shotokan.

W Poznaniu po parudniowych treningach Przemysław Ilukowicz pod okiem Hideo Ochii i Yasuyuki Fuinagi na zgrupowniu w Klonowicach jesienią 1972 roku zakłada przy AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza sekcję karate shotokan.

W tym samym czasie w Szczecinie Kazimierz Krukowski - instruktor judo - zaczyna treningi oparte na stylu shotokan.

Od 1972 do 1974 roku w Łodzi W. Kwieciński pod okiem studiującego w Wyższej Szkole Filmowej Ch. Shimody trenuje z kilkunasotosobwą grupę kolegów styl shotokan, co powoduje założenie sekcji karate.

W 1972 roku w Krakowie A. Drewniak zaczyna trenować karate według szkoły kyokuchinkai, a następnie zakłada własną sekcję.

Późniejszy szybki rozwój karate w Polsce zawdzięczany jest kontaktom nawiązanym z kilkoma uznanymi autorytetami w Europie, a także wizytom w Polsce japońskich mistrzów karate, między innymi: J. Zverine'a, W. Hartingera, I. Yorge'a, U. Widrra, M. Aerdena oraz H. Ochi, K. Abe, H. Osake, M. Miurę reprezentujących styl shotokan. Styl kyokushinkai reprezentował L. Hollander.

Od roku 1974 zaczęto rozgrywać turnieje karate - na początku ogólnopolskie, a kilka lat później międzynarodowe.

W lutym 1975 roku na Mistrzostwa Świata do Japonii pojechała czołówka karateków stylu kyokushinkai, a we wrześniu 1976 roku nieoficjalna reprezentacja Polski brała udział w Mistrzostwach Europy w Mediolanie.

Od roku 1978 odbywały się nieoficjalne stylowe Mistrzostwa Polski między innymi w Gdańsku, Łodzi i Krakowie.

W maju 1975 roku powstała przy ZG TKKF Centralna Komisja Karate - pion Shotokan i Kyokushinkai, której przewodniczącym został Janusz Świerczyński.

Dnia 22 stycznia 1980 roku został powołany Polski Związek Karate z siedzibą w Warszawie. Skupiał on większość zarejestrowanych klubów w kraju. Pierwszym Prezesem PZK został Janusz Świerczyński, który odegrał dużą rolę w jednoczeniu karate w Polsce.

Od 1983 roku powstały komisje specjalistyczne: shotokanu, kyokushinkai i taekwondo.

Obecnie w polsce istnieje kilka związków i federacji karate min. w styczniu 1993 r. powstał Polski Związek Karate Tradycyjnego skupiające kluby karate shotokan oraz  OYAMA Polska Federacja Karate grupująca kluby karate kyokushinkai, w lutym 2008 r. powstał Polski Związek Karate Fudokan oraz Polska Federacja Karate Sportowego.

W listopadzie 2009 z inicjatywy naszego klubu powstała Polska Federacja Karate Kontaktowego.

 

Literatura:
  • Paweł Fechner, Maciej Ruciński "Karate-do. Pokonać samego siebie"