• dsc_0015.jpg
  • dsc_0035.jpg
  • dsc_0041.jpg
  • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

Kwota aktualnej opłaty za treningi dzielona jest na dwie części:

1. Składka Członkowska SCKK  - 50 pln/miesięcznie

2. Miesięczna Opłata za treningi różna w zależności od grupy.

3. Jedynym potwierdzeniem dokonania wpłaty jest blankiet kwitariusza potwierdzony podpisem osoby

    przyjmującej wpłatę oraz pieczątką klubową.

4. Opłatę Wpisową przyjmuje się na druku KP, a zwraca się na druku KW. Druki muszą być potwierdzone

    wymaganymi podpisami oraz pieczątką klubową.

5. Miesięczne opłaty wnosimy przelewem na konto klubu (nr konta w zakładce "Kontakt") lub gotówką u

    instruktora prowadzącego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. Po tym terminie zostanie naliczona

    opłata manipulacyjna w wysokości 10 zł.

 

DOJO  POMORZANY

 KARATE  I  COMBAT KARATE

opłata za pojedynczą godzinę treningową       20 pln

            Opłaty miesięczne

Dzieci do lat 6:

trening 1 x tygodniowo     40 pln/mies + składka członkowska

trening 2 x tygodniowo     50 pln/mies + składka członkowska

 Dzieci do lat 10:

trening 1 x tygodniowo     40 pln/mies + składka członkowska

trening 2 x tygodniowo     60 pln/mies + składka członkowska

trening 3 x tygodniowo     80 pln/mies + składka członkowska

trening bez ograniczeń   100 pln/mies + składka członkowska

 

Młodzież i studenci:

trening 1 x tygodniowo     50 pln/mies + składka członkowska

trening 2 x tygodniowo     70 pln/mies + składka członkowska

trening 3 x tygodniowo     90 pln/mies + składka członkowska

trening bez ograniczeń   110 pln/mies + składka członkowska

 

Dorośli:

trening 1 x tygodniowo     60 pln/mies + składka członkowska

trening 2 x tygodniowo     80 pln/mies + składka członkowska

trening 3 x tygodniowo   100 pln/mies + składka członkowska

trening bez ograniczeń   120 pln/mies + składka członkowska

 

Pozostałe sekcje - zgodnie z ustaleniami instruktorów prowadzących + składka członkowska

   

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ SCKK

 

Opłacanie składki członkowskiej obowiązuje wszystkich członków SCKK niezależnie od frekwencji przez cały okres przynależności do SCKK, dotyczy również okresu wakacji. Przynależność do SCKK zgodnie ze statutem rozpoczyna się od momenty podpisania deklaracji członkowskiej do momentu oficjalnego wystąpienia z SCKK (druki u instruktora prowadzącego).

Składkę Członkowską można opłacać na 3 różne sposoby:

1.Składka miesięczna – 50 zł (przez 12 miesięcy) tj. 600 zł rocznie

2.Składka kwartalna – 140 zł     tj. 560 zł rocznie

3.Składka roczna – 500

 

Zgodnie ze Statutem SCKK członkowie nie opłacający składek członkowskich przez okres 3 kolejnych miesięcy zostają automatycznie skreśleni z listy członków SCKK.

Nowych Członków SCKK obowiązuje Opłata Wpisowa w wysokości 100 zł

Opłata Wpisowa, pomniejszona o zaległe składki, zostanie zwrócona w momencie wystąpienia z SCKK.

 

W imieniu Zarządu SCKK - Prezes Andrzej Bober