• dsc_0015.jpg
 • dsc_0035.jpg
 • dsc_0041.jpg
 • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

                             

                                 Informacja o naborze do grup początkujących

 

Od 31.08, w sali przy ul. Włościańskiej, rozpoczynamy zajęcia dla grup początkujących:

-  dzieci w wieku 4 – 6 lat – wtorki i czwartki o godz. 16.30

-  pozostali chętni – poniedziałki i piątki o godz. 17.00

Zapisy i informację u instruktora na sali przed rozpoczęciem zajęć.

Informacje telefoniczne 503 56 26 43

                                                 Rok treningowy 2020/21

Witam wszystkich naszych ćwiczących i sympatyków po przerwie wakacyjnej.

Zajęcia rozpoczynamy od dnia 31.08 (poniedziałek). Obecna sytuacja epidemiczna zmusza nas do zastosowania pewnych zmian. W tym roku informację o zajęciach każdy ćwiczący otrzymuje indywidualnie sms-em, zmieni się także system treningowy.

Wszystkie informacje udzielam telefonicznie pod nr 503 56 26 43

Shihan

Regulamin bezpieczeństwa epidemiologicznego na obozie sportowym, organizowanym przez Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego w Ośrodku RAFA w Jarosławcu w terminie 28.06 – 11.07.2020 r.

 1. W obozie mogą brać udział tylko zdrowi uczestnicy. Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika rodzice przedstawią przed wejściem do autokaru.
 1. W dniu wyjazdu każdy uczestnik obozu przed wejściem do autokaru będzie miał zmierzoną temperaturę.
 1. W autokarze mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące. Jeden opiekun przypada na 10 uczestników.
 1. Podczas zbiórki przed autokarem wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 1. W autokarze nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 1. Przy każdorazowym wsiadaniu do autokaru, uczestnicy mają obowiązek zdezynfekowania dłoni.
 1. Zakwaterowanie uczestników wypoczynku będzie odbywać się w bezpieczny sposób, grupami, bez

            gromadzenia się w jednym miejscu.

 1. Przed rozpoczęciem turnusu obiekt będzie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 1. Organizator zapewnią odpowiednia liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m2 powierzchni noclegowej na 1 osobę.
 1. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry obozu w zakresie obowiązujących procedur epidemiologicznych.
 1. Codziennie rano i wieczorem uczestnicy oraz kadra będzie miała mierzoną temperaturę.
 1. Przed wejściem do pomieszczeń wspólnie użytkowanych, uczestnicy oraz kadra mają obowiązek dezynfekowania rąk.
 1. Na posiłki, grupy wraz z wychowawcą wchodzą w odstępach czasowych. Posiłki wydawane są zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanepidu.
 1. Podczas trwania turnusu uczestnicy mają zakaz wpuszczania do pokojów osób z poza grupy.
 1. Obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi.
 1. W razie potrzeby organizator zapewnia całodobową opiekę pielęgniarki oraz szybki kontakt z lekarzem.
 1. Wszelkie wyjścia poza obiekt odbywać się będą pod opieką członka kadry obozu, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie aktualnymi wytycznymi.
 1. W razie wystąpienia u uczestnika obozu objawów chorobowych rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego, maksymalnie 12 godzin, odbioru dziecka   z  obozu.
 1. W razie wystąpienia u członka kadry obozu objawów chorobowych organizator zapewnia  odpowiednie zastępstwo.
 1. Realizacja programu:

  -  Na zajęcia sportowe, dzieci przemieszczają się w grupach.

  -  Preferuje się zajęcia na świeżym powietrzu tj. plaża, boiska sportowe przy ośrodku, stadion,

      z zapewnieniem ograniczenia bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi.

  -  Podczas zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

  -  Po zajęciach sportowych urządzenia i sprzęt sportowy, będą dezynfekowane.

  -  W pomieszczeniach zamkniętych zajęcia odbywać się będą z zachowaniem 15 minutowych  odstępów.

Regulamin zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN (DU z dnia 29.05.2020)

L e t n i e     Z g r u p o w a n i e     K a r a t e

 

Miejsce :  Ośrodek Kolonijno - Wczasowy RAFA    76-107 Jarosławiec ul. Nadmorska 1

Wyjazd :      28.06.2020 r.  zbiórka godzina 8:45  parking TESCO ul. Milczańska  

Przyjazd :      11.07.2020 r. około godziny 18:00   parking TESCO ul. Milczańska  

Na obóz należy zabrać:   maseczka, kimono (mogą być spodnie od kimona i biały t-shirt wskazane 2 sztuki), dres, obuwie sportowe, strój kąpielowy, kurtkę p/deszczową,czapkę, 2 ręczniki, klapki pod prysznic, przybory toaletowe, krem do opalania z filtrem, kieszonkowe.

Zgodnie z rozporządzeniem o łagodzeniu ograniczeń ( III etap) od dnia18 maja wznawiamy zajęcia na naszej sali przy ul.Włościańskiej. Zajęcia odbywać się będą w zalecanym rygorze sanitarnym. Z powodu braku możliwości korzystania z szatni ćwiczymy w dresach, maskach, po każdym treningu sala będzie wietrzona i dezynfekowana.  W związku z  koniecznością reorganizacji grup ( grupy max 8 osób) proszę chętnych o zgłasznie uczestnictwa w treningach  sms-em.

Pozdrawiam

Shihan