• dsc_0015.jpg
  • dsc_0035.jpg
  • dsc_0041.jpg
  • dsc_0043.jpg

 

znak miasto

 

Login Form

    Jesienny  Turniej  Kumite  Kontaktowego

   

W dniu 29.10.2023 r, w Dojo przy ul. Włościańskiej 1 w Szczecinie, odbędzie się Jesienny Turniej Karate Ligi Kumite Kontaktowego. Z powodów lokalowych start odbędzie się w kilku grupach startowych.     

O godzinie startu poszczególnych grup zawodnicy zastaną powiadomieni sms-em.

Turniej odbędzie się pod patronatem Urzędu Miasta Szczecin

                    Z A J Ę C I A    W    R O K U    T R E N I N G O W Y M    2 0 2 3 / 2 0 2 4

W nowym roku treningowym zajęcia rozpoczynamy od poniedziałku 4 września. W miesiącu wrześniu spotykamy się  według grafiku zajęć z czerwca 2023.

Grupy początkujące:

- dzieci w wieku 4 - 6 lat   - wtorki i czwartki godz.16:30

- dzieci starsze i młodzież - poniedziałki i piątki godz.17:00

Informacje o zajęciach na naszej wstronie w zakładce  "NASZE DOJO/Zajęcia"  lub telefonicznie  503 56 26 43

SHIHAN

                                     Z A J Ę C I A    W A K A C Y J N E

Tadycyjnie w ostatnich 2 tygodniach wakacji rozpoczynamy zającia wakacyjne dla naszych ćwczących. W tym roku rozpoczynamy w wtorek 22 sierpnia. Zajęcia obywać się będą do końca wakacji we wtorki i czwartki.

Informacę o godzinach zajęć można uzyskać telefonicznie.

SHIHAN

        L e t n i e     Z g r u p o w a n i e     K a r a t e

                                               Wyjazd :      25.06.2023 r.  zbiórka godzina 8:15  parking TESCO ul. Milczańska  

                                               Przyjazd :      9.07.2023 r. około godziny 18:00   parking TESCO ul. Milczańska  

Egzaminy na stopnie uczniowskie odbędą się w Dojo ul. Włościańska 1 w następujących terminach:

- białe pasy -  czwartek 22.06.2023 godzina 17.00

- kolorowe pasy - piątek - 23.06.2023 godzina 17.00

 

W dniach egzaminu zajęćia grup są odwołane

 

Shihan