Pięść przypomina nie zamkniętą pieść seiken, knykcie czterech palców wysunięte do przodu, końce palców zaciśnięte, kciuk ułożony obok palca wskazującego. Technika skuteczna szczególnie w uderzeniach w okolicach nosa i miedzy żebrami.
Hiraken