W tych postawach ciało jest rozluźnione, kolana wyprostowane, ale elastyczne i gotowe do zmiany pozycji. Postawy gotowości są z reguły postawami pasywnymi. Mają zastosowanie w powitaniu i ukłonach. Od tych postaw rozpoczyna sie i kończy wykonywanie technik.

Heisoku-dachi
Stopy ustawione równolegle, stykają siebie nawzajem. Heisoku-dachiHeisoku-dachi

Musubi-dachi
Stopy zwrócone na zewnątrz, stykają się pietami. Stopy tworzą ze sobą kąt 90° Musubi-dachiMusubi-dachi

Hachiji-dachi
Stopy zwrócone na zewnątrz podobnie jak w Musubi-dachi, ale rozsunięte na szerokość bioder. Hachiji-dachiHachiji-dachi

Heiko-dachi
Stopy ustawione równolegle, rozsunięte na szerokość bioder. Heiko-dachiHeiko-dachi

Teiji-dachi
Pięty ustawione są na jednej lini, na kształt litery T, rozsunięte na szerokość bioder. Teiji-dachiTeiji-dachi