• Sekcja Pomorzany
  • Sekcja Drzetowo
  • Sekcja Pogodno
  • BUSHI Police

Sekcja Pomorzany

sala treningowa przy ul.Włościańska 1
prowadzący: shihan Andrzej Bober (6 Dan) i sensei Katarzyna Zielińska (2 Dan)

KARATE  SHOTOKAN         KARATE    KONTAKTOWE         COMBAT    KARATE

GRUPY

TRENINGI

Karate Kids dzieci 4-6 lat (w trakcie organizacji)

wtorki i   czwartki         g. 16.30

Grupa początkująca         (w trakcie organizacji)

poniedziałki i piątki       g. 17.00

Grupa I   średniozaawansowana

wtorki i   czwartki         g. 17.30

Grupa II  średniozaawansowana

poniedziałki i piątki       g. 18.00

  Grupa I zaawansowana dzieci i młodzież

poniedziałki i piątki       g. 19.00

  Grupa I zaawansowana młodzież i dorośli

  wtorki i   czwartki           g. 19.45

Kumite Kontaktowe                

         w trakcie ustalania

Sparingi Kumite Kontaktowego

         w trakcie ustalania

  Kadra PFKK Kata                     

         w trakcie ustalania

Gimnastyka Rekreacyjna

  wtorki i   czwartki         g. 18.30
 

Sekcja Drzetowo-Grabowo

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Dubois  38 w Szczecinie

prowadzący: sensei  Józef Puchałowicz (3 Dan) tel. 662 248 910

              wtorek i czwatek 17.30 - 18.30

Sekcja Pogodno

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Reymonta 23 w Szczecinie
prowadzący: sensei  Mateusz Sieradzki (2 Dan) tel. 600 805 858

            poniedziałek 17.00 - 18.30  i  piątek 17.00 - 18.00

BUSHI Police

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Cisowa 2 w Policach
prowadzący: sensei  Janusz Ługiewicz (1 Dan)

                     w trakcie organizacji