• Sekcja Pomorzany
  • Sekcja Drzetowo
  • Sekcja Pogodno
  • BUSHI Police

Sekcja Pomorzany

sala treningowa przy ul.Włościańska 1
prowadzący: shihan Andrzej Bober (6 Dan) i sensei Katarzyna Zielińska (2 Dan)

KARATE  SHOTOKAN         KARATE    KONTAKTOWE         COMBAT    KARATE

GRUPY

TRENINGI

Karate Kids dzieci 4-6 lat (w trakcie organizacji)

wtorki i   czwartki         g. 16.30 - 17.15

Grupa początkująca         (w trakcie organizacji)

wtorki i   czwartki         g. 17.30 - 18.15

Grupa I   średniozaawansowana dzieci

poniedziałki i piątki       g. 17.00 - 18.00

Grupa II  średniozaawansowana dzieci

poniedziałki i piątki       g. 18.00 - 19.00

  Grupa zaawansowana dzieci i młodzież

poniedziałki i piątki       g. 19.00 - 20.00

  Grupa zaawansowana dorośli i młodzież

  wtorki i   czwartki         g. 19.45 - 21.00

Kumite Kontaktowe                

środa                          g. 17.30 - 18.30

Sparingi Kumite Kontaktowego

sobota                         g. 11.30 - 13.00

  Kadra PFKK Kata                     

środa                          g. 18.30 - 19.30

  sobota                         g. 10.00 - 11.00

Gimnastyka Rekreacyjna

  wtorki i   czwartki         g. 18.30 - 19.30
 

Sekcja Drzetowo-Grabowo

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Dubois  38 w Szczecinie

prowadzący: sensei  Józef Puchałowicz (3 Dan) 

              wtorek i czwatek 17.30 - 18.30

Sekcja Pogodno

sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Reymonta 23 w Szczecinie
prowadzący: sensei  Mateusz Sieradzki (2 Dan)

            poniedziałek 17.00 - 18.30  i  piątek 17.00 - 18.00

BUSHI Police

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Cisowa 2 w Policach
prowadzący: sensei  Janusz Ługiewicz (1 Dan)

                     w trakcie organizacji